bank of israel

האם הורדת המחיר לא הייתה המטרה

אנו העובדים בענפים הקשורים לנדל”ן יושבים בלא מעט אי-נחת בחודשים האחרונים. יש מעט מאד עסקאות נדל”ן מהקיץ. אני חושב שברובו זה נובע מבלבול בשוק: האם תהיה איזו תוכנית ממשלתי...
Continue Reading »
bank of israel

מחירי נדל”ן

החדשות האחרונות מארה”ב גורמים ללא מעט תמיהות בשוק הנדל”ן המקומי. שם, מעבר לים, מחירי הנדל”ן התחילו לצנוח שוב לאחר שנתיים של עליות קלות. ללא ספק העולם המערבי היה תקוע...
Continue Reading »