Share
חשבתי שסיימנו עם סבב המיחזורים לפני כמה שנים. היו ריביות גבוהות, ירדו וכולם מיחזרו, נכון? מסתבר שלא, ועדיין ישנם הרבה מאד הלואות גרועות שצריכות מיחזור. בשבועות האחרונים יש לי כמה לקוחות חדשים שלא קיבלו את התזכיר בעניין מיחזורים ונותרו עם משכנתא ממש גרועה. לא מאוחר מדי! אנו עדיין יכולים להציל אותכם.
אנחנו עכשיו ממחזרים מישהו עם הלואה עם עמלת פערון מוקדם מאד גבוה, בסביבות ה-300 א’ שקל, בכל זאת כדאי לו למחזר. גם אחרי שניקח בחשבון את עלות ה-קנס, הלקוח עומד לחסוך בערך 250 א’ שקל.
אם מטרתך היא לחסוך כמה שקלים כל חודש, בדרך כלל מיחזור אינו מצדיק את המאמץ. אבל אם אתם מסוגלים להוסיף כמה מאות שקלים לתשלום החודשי על המשכנתא, יש לנו דרכים רבות לחסוך לכם הרבה כסף לאורך זמן. מעט אינפורמציה על מיחזור משכנתא קיימת. כמו תמיד, אני מדגיש שאין משכנתא אחת שמתאימה לכולם. חייבים לבחון כל לווה ולווה ולהתאים את ההלואה למה שכדאי באופן אישי.
לצערינו, מאז השינוי במדיניות המפקח על הבנקים אשתקד, כל הלואה חדשה, כולל מיחזורים, חייבים להיות עקביים עם קווי המנחה שהתווה המפקח. עבור רוב ממחזרי המשכנתא ההגבלה המשמועתית ביותר הינה הגבלת תמהיל ההלואה כך שעד שליש מהחוב יהיה במסלולים בהם הריבית משתנה.
אתם עשויים לחסוך מאות אלפים אם אחד התנאים האלו קיימים עבורך:
  • החוב שלך הינו 400 א’ שקל או יותר
  • חלק גדול מההלואה שלך צמוד למדד
  • המשכנתא נלקחה לפני 5 שנים או יותר
  • אתה יכול להגדיל את התשלום החודשים שלך בערך ב-10%
[אין אפשרות למחזר הלואה אם אתם בפיגורים בתשלומי המשכנתא, אינכם יכולים לתעד את הכנסותיך או יש לכם עיקולים.]
התקשרו לבנק המשכנתאות שלכם ותבקשו דו”ח יתרות תשלומים לסילוק משכנתא ותשלחו לנו עותק. נגיד לכם אם כדאי למחזר או לא. ניתן לשלוח באמצעות טופס קשר המשכנתא שלנו.