הדף היומי והמשכנתא

Share

בע”ה היום למדנו דף כ”ט במסכת בכורות בתלמוד הבבלי. הלימוד מתחיל כאן, בתחתית הדף, וממשיך בעמוד הבא. משנה: הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות אין שוחטין על פיו אא”כ היה מומחה כאילו באילא ביבנה שהתירו לו. גמרא: ….בשלמא בעל מום…