exchange rates

תוריד 500 ותוסיף 1000, מה תקבל?

שאלה זו איננה שאלה של מתמתיקה מתוחכמת. התשובה הינה שאתה מקבל 500. היורוקרטים חושבים שכלכלת העולם הינה משחק. זה אינו משחק או  תוכנית ריאלתי, אלא העולם האמיתי. משחקי האקלים...
Continue Reading »